Kariéra

1.  Prečo sa zamestnať v spoločnosti CHIRANA Medical, a.s

2.  Voľné pracovné pozície

3.  Otázky a odpovede k výberovému procesu

4.  Spolupráca so strednými školami

„Všetko, čo robíme, robíme pre zdravie“

– motto, ktorým sa inšpiruje spoločnosť Chirana Medical, a.s. od svojho pôsobenia.

CHIRANA Medical, a.s. je slovenská exportná spoločnosť s vyše 50 ročnou tradíciou. Svoje brány má otvorené pre všetkých ambicióznych, iniciatívnych, kreatívnych či pozitívne mysliacich ľudí s chuťou pracovať a pripojiť sa do procesu vývoja, výroby a predaja produktov, ktoré zachraňujú životy ľudí po celom svete.

Svojim zamestnancom ponúkame široké spektrum benefitov a odmien:

  • stabilné zamestnanie v modernej spoločnosti
  • zaujímavé finančné ohodnotenie
  • 13. plat po  splnení podnikových cieľov
  • doplnkové dôchodkové sporenie
  • príspevky zo sociálneho fondu
  • zdravotný bonus
  • športové a kultúrne podujatia pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
  • vzdelávanie, odborný a kariérny rast
  • flexibilný pracovný čas

Zárukou konkurencieschopnosti je tvorivé nasadenie, flexibilita, prax a cieľavedomosť zamestnancov. CHIRANA Medical, a.s. ponúka  svojim zamestnancom pestré možnosti ďalšieho odborného rastu a rozvoja kariéry pri práci s modernými zariadeniami a technológiami, a preto hľadá odborníkov pre obsadenie rôznych pracovných pozícií.

Aktuálne voľné pracovné pozície:

-          Letovač  zámočník

-          Brúsič nástrojov

-          Mechanik – nastavovač CNC

-          Pracovník CNC sústruhu

-          Strojárenský robotník/ zámočník

-          Strojárenský robotník – obsluha lisu

-          Brusič tmelu

-          Kontrolór strojár- obsluha meracieho stroja

Ako mám zaslať životopis?

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj štrukturovaný životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje alebo ho prineste osobne na recepciu spoločnosti CHIRANA Medical, a.s.

Personálne oddelenie:

Bc. Zuzana Beňáková

e-mail:  personalne@chirana.eu

tel. kontakt: +421 905 274 775

Adresa spoločnosti:

CHIRANA Medical, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194

916 01 Stará Turá

Slovenská republika

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie prebieha osobným personálnym pohovorom za účasti zamestnanca z výrobného útvaru, prípadne podporných útvarov.

Výberového konania sa zúčastnia všetci záujemcovia o pracovné miesto?

Na výberové konanie pozývame len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na konkrétnu pracovnú pozíciu. Zaslaný životopis so žiadosťou o pracovné miesto evidujeme, starostlivo zvážime a v prípade vypísania výberového konania Vás pozveme na personálny pohovor.

CHIRANA Medical, a.s.  dlhodobo spolupracuje so strednými školami vo svojom regióne v oblasti vzdelávania študentov stredných  škôl. prostredníctvom projektu duálneho vydelávania. Duálny systém vzdelávania znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. V spolupráci so Strednou odbornou školou v Starej Turej sa budú študenti vzdelávať prostredníctvom duálneho systému vzdelávania v oboroch :

·  mechanik nastavovač

·  obrábač kovov  

·  mechanik elektrotechnik

·  elektromechanik – automatizačná technika

Naša firma sa spolupodieľa  sa na rozvoji osobnosti, zdokonaľovaní technických vedomostí, zručností a návykov študentov, čím vychováva technicky zdatných profesionálov a odborníkov pre strojársky priemysel. Študenti si  tak v praxi osvoja poznatky a schopnosti, ktoré im pomôžu v ďalšom osobnom rozvoji a prispejú k uplatneniu sa na trhu práce.

Výhody duálneho vzdelávania v našej spoločnosti :

·  študenti majú od druhého ročníka strednej školy možnosť pracovať s modernými výrobnými zariadeniami a technológiami  v priestoroch našej spoločnosti, kde prebieha praktické vyučovanie

·  výuka v spoločnosti sa orientuje nielen na technickú, profesnú ale i osobnostnú formáciu študentov, aby sa tak plynule integrovali do kultúry spoločnosti

·  študenti  sú  považovaní za zamestnancov našej spoločnosti a sú zapájaní do celkového života firmy vrátane mimopracovných aktivít

·  po ukončení stredoškolského štúdia majú u nás všetci absolventi možnosť sa uchádzať o otvorené  technické a výrobné pracovné pozície a plynule prejsť do pracovného vzťahu